Om Henrix

Henrix hjälper dig att trivas med din marknadsföring. Från grafisk design, tryck och distribution till hemsidor och sociala medier.

Med 30 år i branschen har vi samlat på oss både en väldigt bred kompetens och ett stort kontaktnät. Vi gillar utmaningar! Utmana oss!

YellowButtonDesign & Hemsidor

BlueButtonPrint & Storformat

DarkBlueButtonEfterbehandling &
pixelDistribution

BlackButtonDekaler & Bildekor